Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0236 3876111(số nội bộ 204)
  • Email:
  • Văn Phòng : 204, Khoa Kiến trúc – Đại Học Duy Tân
  • K7/25 Quang Trung – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
  • Website: http://kkientruc.duytan.edu.vn

Hỗ trợ